Thuisbegeleiding

Wij bieden thuisbegeleiding aan. Dit is los van de trajecten voor Jiu Jitsu en Judo (Traject). Thuisbegeleiding is een brede vorm van zorg waarbij specifieke zorgvragen thuis
aangeboden en ondersteund worden. Deze vorm van begeleiding is prettig en ontlastend voor het
gezin en vertrouwd voor de cliënt.

Begeleiding op maat

Aangezien geen persoon en geen situatie vergelijkbaar is, bestaat onze hulp altijd uit maatwerk. Wij
bieden middels thuisbegeleiding deze hulp aan op de tijden die bij uw agenda passen.
Wij werken vanuit de behoeften en de belevingswereld van de cliënt naar een positieve ontwikkeling.
Hierbij staat een structurele professionele benadering voorop.

Persoonlijke doelen

Jiu Jitsu Care biedt een breed pakket aan behandeling, begeleiding en ondersteuning. U kunt hierbij
denken aan:

 

Begeleiding en praktische hulp bij structureren, plannen en organiseren
Wij helpen thuis en op school bij het maken van een vaste dagindeling, bij het trainen van sociale
vaardigheden, in begeleiding bij vrijetijdsbesteding en het werken aan persoonlijke doelen.

Hulp bij verandering
Wij helpen cliënten zelfredzamer te worden bij de overgang van basis naar voortgezet onderwijs, bij
toetreding tot de arbeidsmarkt of in het nemen van de stap naar zelfstandig wonen.

 

Betrokkenheid ouders/netwerk

Samen met het netwerk van onze cliënten stellen wij cliëntgerichte begeleiding vast. De
opvoedingssituatie is immers onmisbaar en van groot belang voor het stimuleren van de ontwikkeling van de cliënt. Jiu Jitsu Care is daarom ook actief als oudercoach met het geven van gerichte opvoedingsondersteuning en streeft naar een hoge betrokkenheid met ouders/netwerk.